Larnaca Voice

Νέα

Θέσεις εργασίας στο «Ανοικτό Σχολείο» Αγίας Νάπας

Προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι

Ο Δήμος Αγίας Νάπας διενεργεί Διαγωνισμό Αγοράς Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για διδασκαλία στο «Ανοικτό Σχολείο» κατά τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 για τις παρακάτω θεματικές ενότητες (Κατάλογος Θεματικών Ενοτήτων Α’ και Κατάλογος Θεματικών Ενοτήτων Β’). Επίσης, θα γίνονται δεκτές προτάσεις και για άλλες θεματικές ενότητες οι οποίες δεν αναγράφονται στον Κατάλογο Θεματικών Ενοτήτων Α’ και στον Κατάλογο Θεματικών Ενοτήτων Β’.

Κατάλογος Θεματικών ΕνοτήτωνΑ’:
1. Αθλήματα: Αντισφαίριση, Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση, Ποδηλασία, Ποδόσφαιρο, Πολεμικές Τέχνες, Ρυθμική γυμναστική, Χειροσφαίριση, κ.α.
2. Γλώσσες: Ελληνικά για αλλόγλωσσους, Αγγλικά, Ρωσικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Τουρκικά, Ισπανικά, Ιταλικά κ.α.
3. Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
4. Εικαστικά: Γλυπτική, Ζωγραφική, Κεραμική, Φωτογραφία, Χαρακτική, κ.α.
5. Εκμάθηση μουσικών οργάνων: Κιθάρα, Μπουζούκι, Βιολί κ.α.
6. Εκπαιδευτική Ρομποτική (lego)
7. Ενισχυτικά μαθήματα Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου
8. Επαγγελματικό Μακιγιάζ
9. Επισιτιστικά: Αρτοποιία,Ασφάλεια Τροφίμων, Ζαχαροπλαστική, Μαγειρική, Υγιεινή και κ.α.
10. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
11. Θέατρο
12. Κοπτική-Ραπτική
13. Λογιστική
14. Μουσική Προπαίδεια
15. Μουσικοκινητική Αγωγή
16. Ορθοφωνία-Φωνητική
17. Χοροί: Κλασικό Μπαλέτο, Μοντέρνο, Σύγχρονο, HipHop, Latin/Smooth, Flamenco, BellyDance, κ.α.

Κατάλογος Θεματικών Ενοτήτων Β’: 
18. HACCP – Σύστημα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και ποτών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
19. Pilates
20. Yoga
21. Zumba
22. Αγιογραφία
23. Βελονάκι – Σμίλες
24. Ζαχαροδημιουργίες
25. Ικεπάνα
26. Καλαθοπλεκτική
27. Κυπριακή Λαϊκή Ποίηση
28. Νοηματική Γλώσσα
29. Οροφοκομία
30. Πρώτες Βοήθειες
31. Σκάκι
32. Τραπεζοκομία
33. Χειροτεχνίες: με υφάσματα, ανακυκλώσιμα υλικά, κ.α.
34. Ψηφιδωτό

Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης:
Διδασκαλία/Προσφορά υπηρεσιών σε διάφορες ηλικιακές ομάδες (από 3 ½ ετών και άνω) σύμφωνα με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της κάθε Θεματικής Ενότητας τα οποία αφού προταθούν από τους αιτητές θα πρέπει να εγκριθούν. Η διάρκεια κάθε θεματικής ενότητας μπορεί να κυμαίνεται από 60 έως 120 λεπτά την εβδομάδα ή αναλόγως του ενδιαφέροντος με ημερομηνία έναρξης τις 2 Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Μαΐου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:
1. Για τις θεματικές ενότητες του Καταλόγου Α’:Αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμαή δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής από το ΚΥΣΑΤΣ στη Θεματική Ενότητα που αιτούνται να διδάξουν ή άλλο συναφή δίπλωμα/πτυχίο.
Για τις θεματικές ενότητες του Καταλόγου Β’: Δεν απαιτούνται σπουδές αλλά επαρκής κατάρτιση και ενασχόληση με το θέμα. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλουν Φάκελο Κατάρτισης και Επιτευγμάτων (portfolio). Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος υποβάλει αναγνωρισμένο από το ΚΥΣΑΤΣ τίτλο σπουδών στο θέμα που αιτείται να διδάξει, θα θεωρείται ότι κατέχει πρόσθετο προσόν.
2. Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, και ευθυκρισία.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
5. Εμπειρία στην εκπαίδευση ομάδων πολύ μικρών ηλικιών (από 3 ½ ετών).
6. Εκπαιδευτική πείρα σχετική με το αντικείμενο θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
7. Αρκετά καλοί χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, Outlook, e-mail και γενικά στη διαχείριση και μετατροπή ηλεκτρονικών δεδομένων).

Καθήκοντα και Υποχρεώσεις:
Στα καθήκοντα και υποχρεώσεις για διδασκαλία των Θεματικών Ενοτήτων στο «Ανοικτό Σχολείο» Δήμου Αγίας Νάπας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
1. Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά θα καθοριστούν.
2. Τήρηση και ενημέρωση εγγράφων (παρουσιολόγια, στοιχεία εκπαιδευομένων κ.α.).
3. Παράδοση των εγγράφων στο/η συντονιστή/ρια του «Ανοικτού Σχολείου».
4. Ευθύνη προστασίας και ασφάλειας του κάθε εκπαιδευομένου κατά το χρόνο παραμονής του στο χώρο διεξαγωγής της Θεματικής Ενότητας.
5. Ευθύνη προστασίας, ασφάλειας και υγιεινής των χώρων στους οποίους διεξάγονται οι Θεματικές Ενότητες, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής.
6. Συνεργασία και συνεχής επικοινωνία με το/η συντονιστή/ρια του «Ανοικτού Σχολείου» και άμεση ενημέρωση του/ης για οποιοδήποτε θέμα αφορά την ομαλή λειτουργία του «Ανοικτού Σχολείου».
7. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το «Ανοικτό Σχολείο» (καλλιτεχνικές, αποκριάτικες, εκθέσεις, παραστάσεις, εκδρομές, διαγωνισμούς κ.α.)

Ωράριο Παροχής Υπηρεσιών :
02/10/2019 – 31/05/2020
Μέρες και ώρες λειτουργίας Ανοικτού Σχολείου Δήμου Αγίας Νάπας:
Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 13:00, 15:00 – 21:00 & Σάββατο 9:00 – 13:00

Αμοιβή:
Το ύψος της αμοιβής για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η Σύμβαση ανά 60 λεπτά διδασκαλίας καθορίζεται στο ποσό των €20χωρίς οποιοδήποτε άλλο όφελος (π.χ. οδοιπορικά, κοινωνικές ασφαλίσεις,άδειες απουσίας, κ.α) .

Η αγορά υπηρεσιών θα γίνεται αναλόγως των διαθέσιμων ομάδων. Οι ενδιαφερόμενοι που θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανάλογα με το πρόγραμμα που θα ετοιμαστεί.

Οι αιτητέςθα πρέπει να εκφράσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους προς το Δήμο Αγίας Νάπας και να επισυνάψουν επίσης τα παρακάτω:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (για τις θεματικές ενότητες του Καταλόγου Α’) / Φάκελο κατάρτισης και επιτευγμάτων – portfolio – (για τις θεματικές ενότητες του Καταλόγου Β’)
3. Διδακτική πρόταση – Διάταξη θεματικής ενότητας 28 εβδομάδων (να περιλαμβάνονται με τη σειρά όλα τα ακόλουθα):
• Τίτλος θεματικής ενότητας
• Ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται
• Στόχοι θεματικής ενότητας
• Σύντομο περιεχόμενο θεματικής ενότητας
• Χρονική διάρκεια διδακτικής περιόδου (60 ή 90 λεπτά) – Συχνότητα διδακτικών περιόδων/εβδομάδα (1 ή 2 φορές την εβδομάδα)
• Συνοπτικό σχέδιο μαθήματος για την κάθε συνάντηση (να καλύπτει 28 εβδομάδες) το οποίο να περιλαμβάνει:
i. Αύξων αριθμό μαθήματος
ii. Τίτλο – Θέμα μαθήματος
iii. Σύντομο περιεχόμενο μαθήματος
iv. Διδακτικοί στόχοι
v. Οργάνωση διδασκαλίας (μεθοδολογική προσέγγιση,πορεία μαθήματος & κατανομή χρόνου, αξιολόγηση διδασκαλίας, απαιτούμενος εξοπλισμός-σημειώστε αν απαιτείται οποιοσδήποτε ειδικός εξοπλισμός πέραν του συμβατικού σχολικού εξοπλισμού, στην περίπτωση που απαιτείται να προϋπολογιστεί το κόστος αγοράς).
4. Πιστοποιητικό ‘‘Περί της πρόληψης και της καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας’’ του τρέχοντος έτους.
5. Βεβαίωση συμπλήρωσης στρατιωτικής θητείας ή ότι έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτήν (για τους άρρενες αιτητές).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:Χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:Όσον αφορά εκπαιδευτές οι οποίοι έχουν διδάξει κατά τη σχολική χρονιά 2018 – 2019 και επιθυμούν να διδάξουν και τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 να μην επισυνάψουν όλα τα πιο πάνω έγγραφα (αρ. 1, αρ. 2 και αρ. 5) αλλά να δηλώσουν μόνο γραπτώς το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα που ενδιαφέρονται να διδάξουν και να επισυνάψουν μόνο τη Διδακτική πρόταση – Διάταξη θεματικής ενότητας 28 εβδομάδων(αρ. 3) και το Πιστοποιητικό (αρ. 4) όπως ακριβώς αυτά αναφέρονται πιο πάνω.
Οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων για τις οποίες εκδήλωσαν ενδιαφέρον θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη. Οι επιτυχόντες θα υπογράψουν συμβόλαιο αγοράς υπηρεσιών με το Δήμο.
Η επιστολήενδιαφέροντος, μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Αγίας Νάπας (οδός Αγίας Μαύρης 25 – 5330 Αγία Νάπα, Τ.Θ. 30026, τηλ. 99104580) και να βρίσκεται σε κλειστό φάκελο (στον οποίο να αναγράφονται ο αριθμός διαγωνισμού και ο τίτλος της θεματικής ενότητας για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον για διδασκαλία) μέχρι 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 μ.μ..

Comments

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

To Top